Anasayfa
Hakkımızda
Hizmetlerimiz
Hasar Anında
Anlaşmalı Kurumlar
İnsan Kaynakları
Bize Ulaşın
 

Hızlı İletişim
Tel: 0 262 322 41 41
Fax :0 262 322 72 82
E-mail :
info@denmaronline.com
 
Hasar Anında

Hasar durumunda yanda belirtilen ilgili hasar evrakını en kısa sürede eksiksiz hazırlamanız ve bize ulaştırmanız halinde işlemleriniz hız kazanacaktır.

Kasko Hasarı

Trafik kaza raporu ve alkol raporu (yok ise beyan)
Aracı fotoğrafları
Ehliyet ve ruhsat fotokopisi
Sigortalımız kusursuz ise karşı aracın trafik poliçesi kopyası
Çekme kurtarma ücretine ait fatura
Yedek parça ve işçilik faturası
Daim mürtehin ya da rehinli alacaklı muvafakatı

Trafik Hasarı (Ölüm)
Kaza zaptı
Veraset ilamı
Aile nüfus kayıt örneği (vukuatlı)
Adli tıptan ölüm raporu
Defin ruhsatı
Ölenin sağlığındaki kazanç durumunu gösterir belge

Trafik Hasarı (Yaralanma)
Kaza zaptı
İlk müdahale eden doktor raporu
Tedavi bittikten sonraki kati doktor raporu
Hastane, ilaç ve tedavi giderlerini gösteren fatura

Trafik Hasarı (Maddi Hasar)
Trafik kaza raporu ve alkol raporu
İfade tutanakları
Ruhsat ve ehliyet fotokopileri (karşı aracın)
Yedek parça ve işçilik faturası
Mağdur araç sahibinin adı, soyadı, adresi ve telefonu

Hırsızlık Hasarı
Hırsızlığın meydana geldiğine dair karakol zaptı
Karakol yetkililerince tutulan görgü tespit zaptı
Çalınan malların ve faillerinin bulanamadığını gösteren zabıt (30 gün bekleme süresi sonrasında)
Sigortalının kimlik tespitine yarayan belge
Ekspertiz raporu
İşyeri hasarında vergi levhasının fotokopisi

Yangın Hasarı
İtfaiye raporu
Takipsizlik kararı
Tapu / Kira kontratı
Fotoğraflar
Ekspertiz raporu
Fırtına hasarı ise meteoroloji raporu
Muvafakatname (ipotekli / rehinli binalarda)
Kendi imkanları ile söndürülmüş ise tutanak / beyan
Araç çarpma hasarı ise kaza zaptı

Nakliyat Hasarı (Deniz Yolu / Hava Yolu)
Rezerve tutanağı
Beyan / Tutanak
Konşimento
Mahkeme kararı
Masraf Belgeleri
Fotoğraflar
Ekspertiz raporu
Rücu mektubu
Gümrük beyannamesi
Mal faturası
Kaptan ve / veya taşınan ilgilisinin imzasının bulunduğu rezerve raporu (*)
Navlun faturası (*)
Kaptan raporu (*)
Manifesto (*)
Ordino(*)
(*): Yalnız Denizyolu nakliyatı için

Nakliyat Hasarı (Kara ve Demiryolu)
İrsaliye / Hamule senedi
Kaza zaptı
Ruhsat ve Ehliyet fotokopileri
Beyan, tutanak
Ekspertiz raporu
Fotoğraflar
Mal faturası
Rücu mektubu
Navlun faturası
Koli listesi
Gümrükçülerle birlikte kamyon şoförünün imzasının bulunduğu rezerve zaptı

İşveren Mali Mesuliyet Hasarı
Kaza zaptı (İşgüvenliği veya SSK müfettişlerinin kaza raporu)
İşe başlama tarihi, SSK bağlı iş süresinin bildirilmesi, ücret bordroları
İşçinin iş akdi, SSK bildirimi veya toplu iş sözleşmesi sureti
Yaralanmalarda tedavi masraflarını gösteren faturalar, ölüm halinde veraset ilamı, nüfus kaydı ile ölüm raporu
Sigorta şirketinin muvafakatı alınarak, kazazede işçiye sulhen yapılan ödemelerde yapılacak noterlikçe düzenlenen ibraname

Ferdi Kaza Hasarı (Ölüm)
Kaza zaptı
Menfaattar kimliği (Kanuni varisleri ise veraset ilamı, nüfus aile kaydı)
Menfaattar veya vekilinin kimliğini teşvik eden belge
Ölüm raporu (Kaza raporunda belirtilmemişse)

Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Hasarı
Kaza zaptı
Olayın görgü tanıklarını ifade tutanakları
Yaralanmalarda tedavi masraflarına ilişkin harcama belgeleri, ölüm halinde veraset ilamı, nüfus aile kaydı, ölüm raporu
Maddi hasarlarda ekspertiz raporu ve hasarla ilgili fotoğraf

Ferdi Kaza (Tedavi Masrafları)
Kaza zaptı
Taburcu edildiğine dair hastane raporu
Tedavi masraflarını belgeleyen fatura

Ferdi Kaza (Maluliyet)
Kaza zaptı
Tam teşekküllü bir hastaneden alınmış maluliyet durumunu gösteren kati rapor

Cam Kırılması Hasarı
Beyan, tutanak
Fotoğraf
Fatura
Kira kontratı veya tapu fotokopisi

Anasayfa | Hakkımızda | Hizmetlerimiz | Hasar Anında | İnsan Kaynakları | Bize Ulaşın
Copyright © 2006 atak tercüme